Panell arquitectònic


Les façanes de panell arquitectònic permeten al nostre client un ampli ventall de possibilitats per a disseny de façanes. Amb unes elevades prestacions tècniques i infinitat de colors i acabats.

Aquests elements combinen els beneficis d’una alta durabilitat, baix manteniment, eficiència energètica i resistència al foc.

Si desitja més informació del producte, descarregui el nostre catàleg tècnic.


Ampliació Carrefour La Maquinista

Panell arquitectònic de 16 cm, acabat formigó blanc llis, amb relleus i falses juntes.

Client: CARREFOUR
Constructora: EXNOVO REHABILITACIÓ


Auditori Santa Cristina

Auditori en el que Prefabricats M. Planas ha contribuït en el panell de tancament. Concretament 1044m2 de panell de 16cm de gruix massís. L’auditori està situat a Santa cristina d’Aro, a la província de Girona.


CEIP Sentfores

Escola construida a Sentfores, a la província de Barcelona. En la que Prefabricats M. Planas a contribuït amb panel de tancament. Un total de 689m2 de panell arquitectònic de 10cm de gruix.


Oficines en el sector terciari de Diagonal Mar

Projecte: Óscar Tusquets Blanca Arquitecturas.
Projecte bàsic: Óscar Tusquets, Carles M. Díaz, Marcos Roger.
Projecte d’execució: Eduard Permanyer, Enric Torrent.
Direcció de l’obra: Eduard Permanyer i Enric Torrent, arquitectes.
Direcció de l’execució de l’obra: Xavier Cots i Joan Carles Soler, arquitectes tècnics.
Constructor: Iberdrola Inmobiliaria, com a contractista de diferents industrials.
Promotor: Iberdrola Inmobiliaria.
Tipologia edificatòria: conjunt d’oficines format per un cos baix i tres torres que n’emergeixen. L’edifici B3, en concret, consta d’una torre de planta baixa i tretze i d’una part de l’edifici baix de planta baixa i dos. Les dimensions de la torre són 27 m d’ample, 45 m de llarg i una alçada de 60 m, mentre que el cos baix té 12 m d’ample, 16 m de llarg i una alçada de 14 m.

Programa funcional: és un edifici d’oficines amb locals comercials a la planta baixa. Les plantes d’oficines són diàfanes i poden compartimentar-se en dos, tres o quatre mòduls.

El sistema de façana de plafons prefabricats de formigó: la façana consta de 318 peces, que tanquen una superfície de 5820 m2; 306 d’aquestes peces són de la torre i 12 pertanyen a la part del cos baix. La superfície mitjana dels plafons és de 18,3 m2. Hi ha un total de 24 peces diferents i, per tant, la mitjana de repeticions és de tretze peces per cada motlle.

Els plafons són de façana sense obertures. N’hi ha de forma rectangular i en L. El seu gruix és de 8 cm, als quals cal afegir els nervis de formigó, de 12 cm.

L’acabat dels plafons és molt interessant. Tots tenen la superfície vista amb microrentat crema. A més, alguns duen peces de granit negre ancorat durant la fabricació del plafó; uns altres, bandes d’acer inoxidable també encastades durant el procés; i uns altres,amb junts falsos.decoratius

Els ancoratges utilitzats són mènsules metàl•liques sota el nervi del plafó com a ancoratge resistent, i guies, angulars i cargols lliscants com a ancoratges estabilitzadors.


Residencial Mataró

Obra: conjunt de 33 viviendes en les parceles 6, 7 i 8 del sector Vallveric. Mataró.

Projecte: Adolf Martínez i Matamala, Josep Lluís Sisternas i Surís, arquitectes.
Estructura: Ignacio Vallet Viñallonga y Juan Pablo Rodríguez Adalia, arquitectes.
Instalacions: Yolanda Boto González, arquitecta.

Direcció de l’obra: Adolf Martínez i Matamala, Josep Lluís Sisternas i Surís, Ignacio Vallet Viñallonga i Yolanda Boto González, arquitectes.

Direcciónde l’execució de l’ obra: José Luis García, arquitecte tècnic.

Constructor: F.S. New Developments S.A.

Promotor: F.S. New Developments S.A.

Tipologia edificatòria: conjunt de viviendes plurifamiliars format per tres edificis de planta baixa més tres. Les mides són 20 m d’ample, 20 m de llarg i una alçada de 20 m.

Programa funcional: l’edifici consta de 33 viviendes de tres i quatre dormitoris, aparcament subterrani i espai lliure comunitari.

El sistema de façana de panells prefabricats de formigó : la façana la formen 280 panells, tancant una superfície de 2700 m2. La superfície mitjana dels panells és de 9,6 m2. Hi han 40 panells diferents, de manera que la mitjana de repeticions és de 7 peces per motlle.

Els panells són de diferents tipus segons geometria: de façana amb obertures, de baranes i amb retorn. El seu gruix és de 8 cms. més 12 cms. dels nervis del formigó.

L’acabat dels panells és pintat blanc amb falses juntes que donen textura a la façana.

Els anclajes que s’han utilitzat són mènsules metàl.liques amb nervi en el panell i guies angulars i cargos lliscants.

Com a elements especials hi han els panells amb forjats de ventilació per cuines i banys.


Sant Feliu de Guíxols

Obra destinada a habitatges.
Ubicació : Sant Feliu de Guíxols (Girona)


UA 12-A

Edifici habitatges a Barcelona.


Vivenda Unifamiliar

Habitatge construït a Bescanó amb el panel de tancament de color verd al que li hem fet un polit per tal de donar-li un aspecte similar al gres.